Kuba August_edited_edited.png

Kuba August

Obszary Ekspertyzy

Wdrażanie Innowacji |
Zarządzanie Procesem Projektowym

Poziom

Grow

grow.png
Język

Polski 

Typ Mentoringu

Indywidualny

indywidual_edited.png
Znajdź mnie
  • LinkedIn
Historia w DM

Mentor w 3 oraz 4 edycji

Zarządzaniu procesem projektowym

Zaplanowaniu procesu wdrażania innowacji (produktów i usług) do firm

Projektowaniu produktów i usług

Edukacji klientów na temat designu

Tworzeniu innowacji produktowych, usługowych i społecznych

Metodycznym poszukiwaniu nowych pomysłów

Dowiesz się ode mnie o->

Bio

Ekspert zajmujący się rozwojem organizacji poprzez wdrażanie innowacji i zarządzanie procesami projektowymi. Zajmuje się wypracowywaniem nowych kierunków rozwoju fir-my, analizą konkurencji, współtworzeniem innowacji, przygotowywaniem planów wdroże-nia nowych rozwiązań i ich implementacją. Specjalizuje się w pozycjonowaniu rynkowym, poszukiwaniu nowych rynków i identyfikowaniu luk oraz analizą i rozwojem zachowań przedsiębiorczych w organizacjach.

eksperckie_edited.png

Szkolenia i webinary, które prowadzę:

  • wkrótce!

rozwoj niestandardowy_edited.png

Przykładowe linki:

Mentorzy i Mentorki o podobnym profilu