Ostatania aktualizacja: 10.07.2023r.

Oferta Design Mentorship

Dołączając do mentoringu, masz możliwość skorzystania z wielu zniżek. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące każdej z nich.

1. Skorzystanie z kursów online Interaction Design Foundation

Będąc w naszej społeczności możesz skorzystać z możliwości korzystania z kursów Interaction Design Foundation. Otrzymujesz dostęp do wielu kilkudziesięciu kursów z zakresu projektowania na cały rok! Pozyskuj wiedzę z rzetelnego źródła, żeby jak najlepiej wykorzystać czas z Mentorem na pracę i rozmowę.

2. Sesja mocnych stron Gallup z certyfikowaną trenerką Gallupa Julią Lenarczyk

Umów się na jednorazową sesję coachingu mocnych stron, dzięki której lepiej zrozumiesz swoje najsilniejsze talenty.
W czasie spotkania:
• Przyjrzymy się temu, czy efektywnie korzystasz ze swoich talentów
• Dowiesz się, jakie wyzwania mogą wiązać się z Twoimi najsilniejszymi talentami
• Głębiej zrozumiesz wzajemny wpływ i dynamikę swoich talentów
• Opowiem Ci, jak zarządzać swoimi talentami i jak rozwijać je w mocne strony

Jak wygląda współpraca krok po kroku?
• Po wykupieniu sesji poproszę Cię mailowo o przesłanie Twoich raportów (w wersji TOP5 - 2 raporty, pełne wyniki - 4 raporty) na coaching@julialenarczyk.pl (cena nie zawiera testu Gallupa)
• Następnie otrzymasz ankietę do wypełnienia i zadania do wykonania przed spotkaniem - pozwoli nam to przygotować się i lepiej wykorzystać czas spotkania
• Spotkamy się na min. 90-minutową sesję online przez Zoom.
• Po spotkaniu przesyłam Ci dodatkowe materiały i ćwiczenie.
• Pozostajemy w kontakcie mailowym w razie dodatkowych pytań dotyczących Twoich najsilniejszych talentów.

3. Test Design Mindset Detector

• Jaka jest różnica między Design Mindset DetectorTM a Gallupem?
Design Mindset DetectorTM jest przydatny dla osób, których praca polega na współpracy, wymaga rozumienia potrzeb innych ludzi, tworzenia rozwiązań w dynamicznym, zmieniającym się otoczeniu, niezależnie od branży. W raporcie opisane są te predyspozycje, które już są rozwinięte oraz obszary do rozwoju. Design Mindset DetectorTM nie jest przeznaczony wyłącznie dla osób zajmujących się na co dzień projektowaniem, ale dla wszystkich, którzy tworzą lub pragną tworzyć produkty i usługi trafiające w realne potrzeby odbiorców.
Narzędzie może okazać się pomocne także dla zespołów lub organizacji, które łączą swój rozwój z podejściem Design Thinking. Znając mocne i słabe strony zespołu łatwiej zaplanować skuteczne ścieżki rozwoju oraz obudzić uśpione potencjały. Test pomaga zobaczyć potencjał zespołu, a nawet całej organizacji do realizacji projektów innowacyjnych lub pracy nad Customer Experience.

• Kiedy warto zrobić test Design Mindset DetectorTM? I kiedy warto go powtórzyć?
Test Design Mindset DetectorTM rekomendowany jest dla osób, które łączą swój rozwój z podejściem Design Thinking. Będzie pomocny dla osób, które zamierzają zmienić pracę i planują specjalizować się w projektowaniu produktów lub usług, jak również stawiają swoje pierwsze kroki w pracy w obszarze UX Design i Customer Experience. Test warto powtórzyć po około 12 miesiącach rozwoju lub około 6 miesięcy po zmianie pracy.

• Jak pracować z testem Design Mindset DetectorTM?
Test można zakupić w dwóch opcjach: zakup samego testu z raportem lub zakup testu wraz z indywidualną sesją mentoringową i raportem.
W pierwszym przypadku osoba badana wypełnia kwestionariusz, a następnie otrzymuje na skrzynkę mailową indywidualny raport. Raport składa się z części wprowadzającej do zagadnienia Design Mindsetu, omawia jego poszczególne 4 obszary oraz 9 predyspozycji. W kolejnej części prezentowane są indywidualne wyniki - jest to wykres obrazujący wszystkie 9 predyspozycji składających się na indywidualny Design Mindset osoby badanej oraz opis jej profilu. Główna część raportu omawia predyspozycje, wyniki osoby badanej oraz przekazuje rekomendacje do pracy z daną predyspozycją. Dzięki rekomendacjom zawartym w raporcie, każda osoba, która poddała się badaniu Design Mindset DetectorTM może samodzielnie pracować nad rozwijaniem wybranych predyspozycji.
Druga opcja realizacji badania Design Mindset DetectorTM to zakup testu wraz z indywidualną sesją mentoringową. W tym scenariuszu, po przejściu przez kwestionariusz, osoba poddająca się badaniu umawia się na indywidualną 1,5h sesję online z ekspertką. Na sesji ekspertka wyjaśnia główne założenia Design Mindsetu, a następnie przechodzi przez poszczególne elementy wyniku osoby badanej, tworząc przestrzeń na autorefleksję oraz dialog, mający na celu jak najlepsze zrozumienie co składa się na rezultaty testu. Ważnym elementem sesji jest wspólne ustalenie najlepszej drogi rozwoju oraz rekomendacji rozwijania poszczególnych predyspozycji, które osoba badana uzna za najistotniejsze w swoim przypadku.Narzędzie Clifton Strengths (znane w Polsce jako test Gallupa) ma za zadanie zidentyfikować naturalne talenty. Test jest ogólny i nie jest ukierunkowany. Dzięki testowi, badana osoba dowiaduje się, które z 34 talentów są u niej najsilniejsze. Design Mindset DetectorTM bada konkretne, wyselekcjonowane predyspozycje, które wspierają pracę w podejściu Design Thinking. Mierzonych jest 9 różnych predyspozycji, a wyniki prezentują każdą z nich na skali od 1 do 10. Fundamentalnym założeniem jest to, że wszyscy ludzie mają te predyspozycje, ale nie wszyscy mają je tak samo obudzone i rozwinięte.

• Dla kogo jest test Design Mindset DetectorTM?
Design Mindset DetectorTM jest przydatny dla osób, których praca polega na współpracy, wymaga rozumienia potrzeb innych ludzi, tworzenia rozwiązań w dynamicznym, zmieniającym się otoczeniu, niezależnie od branży. W raporcie opisane są te predyspozycje, które już są rozwinięte oraz obszary do rozwoju. Design Mindset DetectorTM nie jest przeznaczony wyłącznie dla osób zajmujących się na co dzień projektowaniem, ale dla wszystkich, którzy tworzą lub pragną tworzyć produkty i usługi trafiające w realne potrzeby odbiorców.
Narzędzie może okazać się pomocne także dla zespołów lub organizacji, które łączą swój rozwój z podejściem Design Thinking. Znając mocne i słabe strony zespołu łatwiej zaplanować skuteczne ścieżki rozwoju oraz obudzić uśpione potencjały. Test pomaga zobaczyć potencjał zespołu, a nawet całej organizacji do realizacji projektów innowacyjnych lub pracy nad Customer Experience.

• Kiedy warto zrobić test Design Mindset DetectorTM? I kiedy warto go powtórzyć?
Test Design Mindset DetectorTM rekomendowany jest dla osób, które łączą swój rozwój z podejściem Design Thinking. Będzie pomocny dla osób, które zamierzają zmienić pracę i planują specjalizować się w projektowaniu produktów lub usług, jak również stawiają swoje pierwsze kroki w pracy w obszarze UX Design i Customer Experience. Test warto powtórzyć po około 12 miesiącach rozwoju lub około 6 miesięcy po zmianie pracy.

• Jak pracować z testem Design Mindset DetectorTM?
Test można zakupić w dwóch opcjach: zakup samego testu z raportem lub zakup testu wraz z indywidualną sesją mentoringową i raportem.
W pierwszym przypadku osoba badana wypełnia kwestionariusz, a następnie otrzymuje na skrzynkę mailową indywidualny raport. Raport składa się z części wprowadzającej do zagadnienia Design Mindsetu, omawia jego poszczególne 4 obszary oraz 9 predyspozycji. W kolejnej części prezentowane są indywidualne wyniki - jest to wykres obrazujący wszystkie 9 predyspozycji składających się na indywidualny Design Mindset osoby badanej oraz opis jej profilu. Główna część raportu omawia predyspozycje, wyniki osoby badanej oraz przekazuje rekomendacje do pracy z daną predyspozycją. Dzięki rekomendacjom zawartym w raporcie, każda osoba, która poddała się badaniu Design Mindset DetectorTM może samodzielnie pracować nad rozwijaniem wybranych predyspozycji.
Druga opcja realizacji badania Design Mindset DetectorTM to zakup testu wraz z indywidualną sesją mentoringową. W tym scenariuszu, po przejściu przez kwestionariusz, osoba poddająca się badaniu umawia się na indywidualną 1,5h sesję online z ekspertką. Na sesji ekspertka wyjaśnia główne założenia Design Mindsetu, a następnie przechodzi przez poszczególne elementy wyniku osoby badanej, tworząc przestrzeń na autorefleksję oraz dialog, mający na celu jak najlepsze zrozumienie co składa się na rezultaty testu. Ważnym elementem sesji jest wspólne ustalenie najlepszej drogi rozwoju oraz rekomendacji rozwijania poszczególnych predyspozycji, które osoba badana uzna za najistotniejsze w swoim przypadku.

PAMIĘTAJ!

Dołączając do mentoringu, dołączasz do społeczności Design Mentorship dożywotnio! W społeczności organizujemy spotkania typu:
-networking,
-Q&A,
-spotkania z ekspertami.

Również dzielimy się wiedzą i inspiracjami, a także zleceniami.

NASZA REKOMENDACJA - Zaprojektuj swoją ścieżke kariery!

Nasz model rozwoju cieszy się dużym powodzeniem i efektami pracy naszych Mentees. Dlatego też stworzyliśmy autorski model projektowania ścieżki kariery w Design Mentorship w oparciu o podejście projektowe.

Poniższa ścieżka pomaga w poznaniu i zrozumieniu siebie i w dostosowaniu zdobywania umiejętności do Twoich potrzeb. Patrzymy na przebranżowienie praktycznie i wiemy, że wspólne relacje mają wielką moc!

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji na witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę Prywatności aby uzyskać więcej informacji.