Case study

Fizjo-spot - edukacja kobiet w zakresie urofizjoterapi

W dzisiejszym dynamicznym świecie edukacja jest kluczem do rozwoju i przełamywania wszelkich barier. Jednak nie wszystkie kobiety mają równe szanse na zdobycie wiedzy i umiejętności, które mogą poprawić jakość ich życia. Jak edukować kobiety w zakresie urofizjoterapii? Jak zachęcić je do korzystania z usług urofizjoterapuety?

Autorki projektu: Joanna Jaworska i Patrycja Jasielska | Mentorka: Justyna Grycz

W dzisiejszych czasach, edukacja i świadomość zdrowotna odgrywają kluczową rolę w poprawie jakości życia. Jednak wiele kobiet nadal boryka się z problemami układu moczowo-płciowego, często ze względu na brak dostępu do odpowiedniej wiedzy i profesjonalnej pomocy. Projekt stworzyliśmy przy współpracy z cenioną urofizjoterapuetką mgr Aleksandrą Polanowską-Lenart, której pasja i zaangażowanie w edukację kobiet pomogły niejednej pacjentce. To projekt, który podkreśla, że edukacja i profesjonalna opieka mogą razem tworzyć klucz do zdrowia kobiet.

Głównym celem projektu była poprawa strategii firmy i jej mediów ze szczególnym naciskiem na rozwój marki modowej. Pełny raport pokazuje cały proces projektowy, poczynając od resaerchu i kończąc na propozycji rozwiązań projektowych i potencjalnych dalszych kierunków rozwoju.

Kontekst

"Fizjo-Spot" to gabinet urofizjoterapeutyczny prowadzony przez mgr Aleksandrę Polanowską-Lenart z bogatym doświadczeniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Projekt miał na celu edukację kobiet na każdym etapie życie, na temat korzyści z fizjoterapii uroginekologicznej. Głównym wyzwaniem projektu było zwiększenie świadomości i rozwianie obaw ze strony pacjentek związanych z tą formą terapii.

Główne grupy docelowe to:
- młode kobiety przed ciążą
- kobiety planujące ciążę lub po porodzie
- kobiety po 50. roku życia.

W ramach projektu przeprowadzono badania, w tym wywiady z pacjentkami i ankiety wśród kobiet, które nigdy nie korzystały z usług urofizjoterpeuty. Warsztaty z klientką pomogły w zebraniu feedbacku, podsumowaniu każdego etapu projektu oraz dostosowaniu rozwiązania do potrzeb kobiet. To było kluczowe dla zrozumienia kontekstu i skutecznego przeprowadzenia projektu "Fizjo-Spot".

Kobieta praktykująca jogę na plaży

Research

Celem projektu było zrozumienie, dlaczego kobiety w Polsce nie korzystają w dostatecznym stopniu z usług urofizjoterapeutów, mimo ich rosnącej dostępności. Badania i analizy były kluczowym elementem projektu, pozwalając na zrozumienie potrzeb pacjentek i wypracowanie skutecznych strategii edukacyjnych. Jednym z głównych problemów, z jakimi borykał się gabinet "Fizjo-Spot", była obawa kobiet przed zgłoszeniem się do specjalisty oraz brak świadomości, jak terapia uroginekologiczna może im pomóc.

Rozmowa przez internet na lapopie

Badania i analizy przeprowadzone podczas projektu:

1. Wywiady pogłębione z kobietami korzystającymi z usług urofizjoterapeutów: Przeprowadzono wywiady z pięcioma pacjentkami, które korzystały z terapii uroginekologicznej. Cele badawcze obejmowały diagnozę motywacji i bolączek pacjentek oraz odtworzenie ścieżki klienta w procesie terapeutycznym. Czego chciałyśmy się dowiedzieć?
a. Skąd kobiety czerpią wiedzę na tematy okołomedyczne?
b. Jaka była/jest ich wiedza na tematy okołomedyczne.
c. Jak wyglądały potrzeby i bolączki w poszczególnych fazach usługi? (przed, w trakcie, po).
d. Jakie są najlepsze miejsca/sposoby na edukację kobiet w zakresie uroginekologii?

2. Ankiety zbierające informacje od kobiet, które nigdy nie korzystały z usług urofizjoterapeutów.
Celem było poznanie przyczyn i obaw związanych z korzystaniem z tego rodzaju terapii. Co powstrzymuje kobiety przed pójściem do gabinety urofizjoterapeuty?

3. Analiza konkurencji: Dokonano analizy konkurencji w dziedzinie fizjoterapii uroginekologicznej w celu zrozumienia, jakie rozwiązania oferują inne gabinety i specjaliści. Pozwoliło to poznać nam sposoby konkurencji na dotarcie do kobiet i przekonanie ich o potrzebie uroginekologii.

Wszystkie zebrane materiały z wywiadów, ankiet oraz analizy konkurencji stanowiły podstawę do dalszych prac projektu. Na ich podstawie opracowywano strategie edukacyjne i rozwiązania, które miały na celu przekazywanie wiedzy na temat terapii uroginekologicznej i zachęcanie kobiet do korzystania z tych usług. Badania odegrały kluczową rolę w opracowaniu strategii edukacyjnych, które były spersonalizowane i dostosowane do potrzeb różnych grup docelowych.

Wnioski z badań

Główne wnioski i spostrzeżenia z WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH:

 • Pomimo coraz powszechniejszego dostępu do wiedzy i narzędzi edukacji online, informacja o tego typu leczeniu nie jest jeszcze rozpowszechniona
 • Najsilniej działa sieć poleceń i tzw. marketing szeptany. Pacjentki fizjoterapeutów uroginekologicznych po wizytach stają się często ambasadorkami tych usług. Edukują swoje otoczenie i zachęcają bliskie sobie kobiety do zadbania o swoje zdrowie w ten sposób.
 • Podczas wywiadów wyłania się wizja/insight że moment zostania matką lub przygotowania fizycznego do tej roli, rozszerza poszukiwania medyczne. Wtedy też najczęściej kobiety trafiają do fizjoterapeutów.
 • Kobiety zwracają uwagę podczas wizyty szczególnie na: osobowość, poczucie zaufania i bezpieczeństwa jakie daje im specjalista
 • Pacjentki są ciekawe przede wszystkim: wykształcenia, doświadczenia i odbytych szkoleń urofizjoterapeuty
 • Rozmówczynie przyznawały, że bały się przebiegu wizyty, co wynikało głównie z braku wiedzy jak najlepiej przygotować się do badania
 • Starały się swoją wiedzę poszerzyć poszukując poradników w jaki sposób przygotować się do wizyty uroginekologicznej
 • Rozmówczynie jasno wskazały, że w publikowanych treściach online najbardziej przeszkadza im zbyt duża promocja własnych produktów/usług, a także pokazywanie zbyt dużo prywatnych treści
 • Kobiety zgodnie stwierdziły, że przestają obserwować daną osobę w momencie, gdy treści, które publikuje przestają być dla niej aktualne.

Podsumowanie informacji zebranych z przeprowadzonej ANKIETY:

 • Większość ankietowanych to młode kobiety z miast, które nigdy nie rodziły.
 • Są otwarte na skorzystanie z usług urofizjoterapeuty.
 • Szukając specjalisty medycznego, zwracają się do rodziny/znajomych.
 • Przy wyborze specjalisty są dla nich ważne:
  a. Polecenie przez rodzinę/znajomych
  b. Opinie w internecie
 • Wiedzę na tematy okołomedyczne czerpią głównie z internetu i od rodziny/znajomych
 • Najważniejsze przy wyborze specjalisty są:
  a. Polecenie przez rodzinę/znajomych
  b. Opinie w internecie
  c. Doświadczenie specjalisty

Efekt

Konsultacje online jako wstępna diagnoza dla kobiet, które nie są pewne czy taka usługa jest im potrzebna.

Wypunktowana oferta fizjo-spot