12 Lut 2022 • 5 min

Czym właściwie jest mentoring?

W ostatnim czasie możemy zauważyć wzrost popularności programów mentoringowych prowadzonych w obszarze biznesowym. Proces ten jest zwykle kojarzony ze współpracą pomiędzy mentorem, czyli osobą doświadczoną, wyższą stażem i rangą od swojego ucznia, który chce dzięki pracy z mentorem przyswoić wiedzę i zyskać doświadczenie. Jednak trudniejsze mogą być odpowiedzi na pytania: Jak przebiega taki proces? Jak korzyści za sobą niesie? Jak zacząć taką współpracę?

Czym jest mentoring? - okładka wpisu

Zacznijmy od początku.

Czym jest mentoring?

„Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, nastawiona na odkrywanie i rozwijanie potencjału i umiejętności ucznia”

Mistrzem jest osoba o dużym doświadczeniu i wiedzy w danym obszarze, którą to wiedzę przekazuje uczniowi, podopiecznemu. Mentor to mistrz. Mistrz w danym temacie. Osoba, która doświadczyła sukcesów i porażek, a teraz dzieli się swoim doświadczeniem, aby uczeń nie musiał powielać jego błędów, ani tym bardziej – uczyć się na swoich.

“Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł” Robert T. Kiyosaki

Mentoring to dobrowolna, partnerska relacją między dwiema osobami - mentorem i mentee, mająca na celu efektywną naukę i przekazywanie wiedzy. Polega na rozwijaniu kompetencji niezbędnych do realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Mentoring to udzielanie rad nie tylko w zakresie konkretnych zadań, ale również rozwijanie wewnętrznej motywacji podopiecznego, pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Mentor nie daje gotowych rad i rozwiązań. To pomoc doradcy, konsultanta. Mentor opowiada o swoich doświadczeniach, przekazuje insighty, jednocześnie dając mentee wędkę, aby sam mógł znaleźć odpowiedź na postawione pytanie. Takie podejście uczy prawidłowych zachowań w różnorodnych sytuacjach. A mentoring powinien wyposażyć ucznia właśnie w taki uniwersalny klucz otwierający wiele drzwi. Nawet, jeśli wykonane zostaną z różnych materiałów i pomalowane na różne kolory.

Korzyści płynące z mentoringu

Wydawać by się mogło, że ze względu na istotę procesu mentoringowego korzyści ze współpracy odnosi jedynie strona ucząca się. Mentoring niesie jednak ze sobą obupólne korzyści, zarówno dla mentora, jak i mentee.

Korzyści z mentoringu dla mentee:

 • Otrzymanie wiedzy eksperckiej od osoby doświadczonej
 • Wsparcie merytoryczne w wykonywanych zadaniach
 • Rozwijanie kompetencji osobistych i współpracy zespołowej
 • Zwiększanie samoświadomości przez otrzymywanie od mentora ciągłego feedbacku
 • Odkrywanie potencjału zawodowego oraz identyfikacja mocnych i słabych stron
 • Wzmacnianie motywacji do dalszej pracy i wiary w własne umiejętności
 • Pomoc w nakreśleniu i realizacji ścieżki zawodowej

Korzyści z mentoringu dla mentora:

 • Budowanie autorytetu i pozycji eksperta
 • Trening umiejętności przywódczych
 • Przekazywanie wiedzy i doświadczeń
 • Odświeżenie podstawowej wiedzy specjalistycznej (doświadczone osoby często działają "z automatu")
 • Zrozumienie potrzeb innych
 • Poznanie dzięki mentee nowej perspektywy na różne tematy
 • Satysfakcja, przez niezastąpioną pomoc dla nowych osób w branży :)

Od czego zacząć mentoring?

Wśród niektórych osób istnieje błędne przekonanie, że procesem mentoringowym kieruje mentor, który prowadzi mentee za rękę i mówi mu co ma robić. Sytuacja jest natomiast odwrotna. To przede mentee musi wiedzieć co chce osiągnąć dzięki współpracy, a także być świadomy swoich umiejętności. Na początku kluczowe jest, aby uczeń określić realne, mierzalne cele oraz zweryfikował możliwość ich realizacji z mentorem. Dobrze jest na początku współpracy określić jej ramy - częstotliwość spotkań, która jest niezwykle ważna, tematykę kolejnych spotkań oraz to, co każda ze stron ma przygotować na dane spotkanie. Niezwykle ważna w relacji mentor-mentee jest również otwarta komunikacja, transparentność i konstruktywny feedback, który powinien być podstawą całego procesu.

Dlaczego mentoring staje się tak popularny?

Na rynku mnoży się od kolejnych kursów specjalistycznych, webinarów, bootcampów. Wiele osób bierze w nich udział z nadzieją, że diametralnie odmienią one sytuację zawodową. Jednak naprawdę niewielki procent zyskanej wiedzy, świetnych rad i najlepszych rozwiązań jest wdrażana w codzienną pracę. Dlaczego? Samemu ciężko jest utrzymać wysoką dyscyplinę, motywację i konsekwentnie wprowadzać zmiany w swoje dotychczasowe życie i pracę zawodową. A jeżeli nawet się uda, często trudno jest obiektywnie ocenić ich efekty.

Mentoring daje osobie uczącej się holistyczne wsparcie w rozwoju i budowaniu ścieżki zawodowej - otrzymujemy indywidualne, spersonalizowanie spotkania z ekspertem bazujące na naszych umiejętnościach i celach, konstruktywny feedback, motywację, a także pomoc w odnalezieniu się w realiach rynkowych. Dobrze  jest mieć kogoś, kto wskaże nam drogę i pomoże efektywniej osiągnąć wyznaczone cele.

Na koniec zachęcamy oczywiście do sprawdzenia naszego programu mentoringowego. Niebawem startujemy z kolejną edycją!