11 Maj 2023 • 4 min

Upskilling i reskilling w rozwijaniu nowych kompetencji i umiejętności zawodowych

Upskilling i reskilling to dwa terminy odnoszące się do procesów szkoleniowych i edukacyjnych mających na celu rozwój umiejętności pracowników w celu lepszego dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Upskilling i reskilling - okładka wpisu

Czym jest Upskilling?

Upskilling polega na rozwijaniu umiejętności już posiadanych przez pracownika, aby był on w stanie wykonywać bardziej złożone zadania lub działać w bardziej wymagających warunkach. Przykładowo, osoba pracująca w sektorze technologicznym może uczestniczyć w kursach programowania w celu zdobycia nowych umiejętności i lepszej pozycji na rynku pracy.

Reskilling - co to jest?

Reskilling z kolei to proces szkoleniowy polegający na nauczeniu pracowników zupełnie nowych umiejętności, które pozwolą im na zmianę kierunku kariery lub podjęcie pracy w innym sektorze. Na przykład, osoba pracująca w sektorze produkcyjnym może podjąć kursy związane z obsługą maszyn przemysłowych lub elektryki, aby móc pracować w sektorze budowlanym lub energetycznym.

W obu przypadkach, upskilling i reskilling, istotne jest poszerzenie kompetencji pracowników, aby umożliwić im dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy oraz zapewnienie zatrudnienia w przyszłości.

Rozwój nowych kompetencji kluczem do sukcesu

Rozwój nowych kompetencji jest kluczowy na rynku pracy z kilku powodów:

 1. Dynamiczne zmiany na rynku pracy: W obecnych czasach rynek pracy ulega ciągłym zmianom. Nowe technologie, zmieniające się trendy i rozwijające się branże sprawiają, że pracownicy muszą być w stanie dostosowywać się do nowych wymagań i na bieżąco rozwijać swoje umiejętności.
 2. Konkurencyjność: W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku pracy jest bardzo silna. Posiadanie dodatkowych, nowych kompetencji zwiększa szanse na znalezienie pracy lub awans w obecnej pracy.
 3. Wysoka wartość dodana: Pracownicy posiadający nowe, rozwinięte kompetencje przynoszą wysoką wartość dodaną dla swojego pracodawcy. Mogą bardziej efektywnie wykonywać swoje zadania, podejmować bardziej złożone wyzwania, a także wnosić nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania.
 4. Perspektywy kariery: Rozwój nowych kompetencji może również otworzyć drzwi do nowych perspektyw kariery. Daje to pracownikom możliwość rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji, co może prowadzić do awansów, zmiany stanowiska lub nawet zmiany branży.
 5. Wyzwania przyszłości: Wraz z postępem technologicznym i innowacjami, wiele zawodów ulega automatyzacji lub zanikowi. Rozwój nowych kompetencji umożliwia pracownikom przystosowanie się do tych zmian i uniknięcie utraty pracy.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że rozwój nowych kompetencji jest kluczowy na rynku pracy, a posiadanie ich staje się coraz bardziej wymagane i pożądane przez pracodawców.

Metody upskilling i reskilling

Istnieje wiele metod upskillingu i reskillingu, które pracodawcy mogą wykorzystać, aby rozwijać umiejętności swoich pracowników. Jednym z nich mogą być programy mentoringowe. Programy mentoringowe pozwalają pracownikom nauczyć się od bardziej doświadczonych kolegów lub menedżerów. Mentorzy mogą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, a także pomóc w rozwoju kariery swojego podopiecznego.

Sprawdź naszą ofertę programów mentoringowych dla osób indywidualnych.

Dlaczego warto wdrożyć upskilling i reskilling? Korzyści dla pracowników i pracodawców

Wdrożenie programów upskillingu i reskillingu może przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Oto niektóre z nich:

Korzyści dla pracowników z wdrożenia upskillingu i reskillingu

 1. Rozwój kariery: Umożliwia zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, co pozwala na rozwój kariery i awans na wyższe stanowiska.
 2. Zwiększenie wartości na rynku pracy: Posiadanie nowych umiejętności i kwalifikacji zwiększa atrakcyjność dla pracodawców i zwiększa szanse na znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy.
 3. Motywacja i zaangażowanie: Wsparcie ze strony pracodawcy w rozwoju umiejętności i kariery może zwiększyć motywację i zaangażowanie w pracę.
 4. Bezpieczeństwo zatrudnienia: Posiadanie nowych umiejętności i kwalifikacji zwiększa szanse na utrzymanie zatrudnienia i przetrwanie na zmieniającym się rynku pracy.

Korzyści dla pracodawców z wdrożenia upskillingu i reskillingu

 1. Zwiększenie wydajności: Posiadanie pracowników o wysokich umiejętnościach zwiększa efektywność i wydajność w pracy.
 2. Zwiększenie innowacyjności: Posiadanie pracowników o nowych umiejętnościach i kwalifikacjach zwiększa innowacyjność organizacji i pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii.
 3. Zwiększenie konkurencyjności: Posiadanie pracowników o nowych umiejętnościach i kwalifikacjach pozwala na konkurencję na rynku pracy i zwiększa atrakcyjność dla klientów i partnerów biznesowych.
 4. Redukcja kosztów: Zwiększenie umiejętności pracowników może pomóc w redukcji kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 5. Poprawa wizerunku firmy: Inwestowanie w rozwój pracowników może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy i przyciągnąć do niej bardziej zaangażowanych pracowników i klientów.

Wdrażanie programów upskillingu i reskillingu jest ważne dla zapewnienia długoterminowego sukcesu zarówno pracownikom, jak i organizacjom. Przystosowanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy poprzez rozwój nowych kompetencji jest kluczowe w obliczu dynamicznych zmian technologicznych i innowacji.