18 Lip 2023 • 5 min

Mentoring vs Coaching - podstawowe różnice między mentorem a coachem

Rozróżnienie pomiędzy mentoringiem a coachingiem często sprawia trudność ze względu na rozmycie granic i zbieżność celów, jakie te procesy zakładają. Mimo, że oba terminy odnoszą się do strategii wspierania rozwoju osobistego i zawodowego, nie są tożsame i charakteryzują się istotnymi różnicami, zarówno pod względem metodologii, jak i finalnego rezultatu.

Mentoring vs Coaching - podstawowe różnice między mentorem a coachem - okładka wpisu

Mentoring a Coaching - jakie są główne różnice?

Mentoring a coaching, chociaż często używane zamiennie, są w istocie odmiennymi procesami, które różnią się zarówno w swojej naturze, jak i zastosowaniu. Pierwszą fundamentalną różnicą jest czas trwania i perspektywa: coaching jest zazwyczaj procesem krótkotrwałym, zorientowanym na osiągnięcie konkretnych, często krótkoterminowych celów, związanym z określonym projektem lub umiejętnością. Z drugiej strony, mentoring to proces długoterminowy, skupiony na globalnym rozwoju osobistym i zawodowym osoby mentowanej, obejmujący zarówno aspekty kariery, jak i osobiste.

Druga różnica dotyczy relacji pomiędzy coachem a coachee oraz mentorem a mentee. W przypadku coachingu, relacja jest często formalna i strukturalna, gdzie coach stosuje określone techniki i narzędzia, by pomóc coachee osiągnąć konkretny cel. Z kolei, relacja mentoringowa jest zazwyczaj bardziej luźna, zorientowana na tworzenie relacji opartej na zaufaniu, gdzie mentor udziela wsparcia, inspiracji i porad opartych na swoim własnym doświadczeniu.

Trzecia różnica dotyczy źródła wiedzy. Coaching jest zwykle oparty na umiejętnościach i technikach, które coach nauczył się poprzez specjalistyczne szkolenia. Natomiast mentoring, polega na przekazywaniu wiedzy i doświadczeń z pierwszej ręki, które mentor zdobył w trakcie swojej kariery i życia.

Jak wybrać między mentoringiem a coachingiem?

Wybór pomiędzy mentoringiem a coachingiem zależy w dużym stopniu od specyfiki Twoich potrzeb rozwojowych. Jeśli poszukujesz wsparcia w realizacji konkretnych, krótkoterminowych celów, na przykład w ramach określonego projektu lub chciałbyś rozwinąć konkretne umiejętności, coaching jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem. Zajęcia z coachem będą skoncentrowane na określonym problemie i wykorzystują strukturalne metody oraz narzędzia do osiągnięcia postawionego celu.

Z drugiej strony, jeśli Twoim celem jest długofalowy rozwój osobisty i zawodowy, które nie są powiązane z konkretnym projektem czy umiejętnością, mentoring może okazać się bardziej odpowiedni. Mentor, na podstawie swojego doświadczenia, może dostarczyć Ci cennej perspektywy, porad i wsparcia, które mogą pomóc w długotrwałym rozwoju.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że decyzja o wyborze pomiędzy mentoringiem a coachingiem nie musi być binarna. Wielu profesjonalistów korzysta z obu tych form wsparcia w różnych etapach swojej kariery, zależnie od aktualnych potrzeb i celów. Kluczowym aspektem jest dobranie odpowiedniej metody do określonej sytuacji i celów rozwojowych.

Czym różni się rola mentora od roli coacha - jakie zadania i cele mają każde z tych podejść?

Rola mentora różni się od roli coacha zarówno pod względem celów, jak i metod pracy. Mentor to przede wszystkim przewodnik, który na podstawie swojego własnego doświadczenia zawodowego i życiowego, udziela rad, inspiruje i wspiera mentee w jego długofalowym rozwoju. Dążeniem mentora jest przekazanie wiedzy i mądrości, umożliwienie mentee rozwinięcia własnej ścieżki kariery oraz kreowanie bezpiecznej przestrzeni do rozwijania umiejętności i pokonywania przeciwności. W procesie mentoringu nie ma ściśle zdefiniowanych celów, lecz jest to raczej proces ciągłego, holistycznego rozwoju.

Rola coacha natomiast jest bardziej skoncentrowana na konkretnych, mierzalnych celach. Coach wykorzystuje specyficzne techniki i narzędzia, które pomagają osobie coachowanej skupić się na rozwiązaniu konkretnego problemu lub osiągnięciu określonego celu, zazwyczaj w krótkim lub średnim terminie. Co więcej, coach nie musi posiadać doświadczenia w dziedzinie, w której pracuje jego klient. Zamiast udzielania rad, coach stawia pytania, które prowadzą klienta do samodzielnego odkrycia odpowiedzi i rozwiązań.

Podsumowując, mentor to swego rodzaju nauczyciel i doradca, podczas gdy coach pełni funkcję katalizatora, który umożliwia klientowi samodzielne odkrycie i realizację swojego potencjału. Oba podejścia mają na celu rozwój jednostki, ale różnią się metodami pracy, czasem trwania procesu oraz ostatecznym celem.

Kiedy potrzebujesz mentora, a kiedy coacha?

Decyzja o tym, czy potrzebujesz mentora, czy coacha, zależy od Twojego indywidualnego celu i kontekstu. Poniżej przedstawiamy sytuacje, kiedy możesz potrzebować jednego lub drugiego.

Potrzebujesz mentora, gdy:

  • Szukasz długotrwałego wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym.
  • Chcesz skorzystać z doświadczenia i wiedzy kogoś, kto posiada rozległe doświadczenie w Twoim obszarze zainteresowań lub kariery.
  • Interesuje Cię budowanie długotrwałych relacji z kimś, kto może Cię inspirować i kierować.
  • Szukasz porad na temat kierunku kariery, długoterminowych celów i aspiracji.

Potrzebujesz coacha, gdy:

  • Masz konkretny, krótkoterminowy cel lub problem, który chciałbyś rozwiązać.
  • Potrzebujesz pomocy w rozwijaniu konkretnych umiejętności lub zachowań.
  • Szukasz strukturalnego podejścia, które pomoże Ci osiągnąć konkretne cele.
  • Wolisz relacje, które są bardziej formalne i skoncentrowane na określonym celu, niż długotrwałe i holistyczne.

Oczywiście, te wskazówki nie są regułami, a raczej wytycznymi, które mogą Ci pomóc zdecydować, co będzie dla Ciebie najlepsze. W niektórych przypadkach, mogą być sytuacje, w których korzystanie zarówno z mentora, jak i coacha, będzie najbardziej korzystne.

Sprawdź również nasz wpis: Przebranżowienie – czy warto i jak zmieniać swoją drogę zawodową?

Mentoring i coaching to dwa różne procesy, które mają na celu wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego. Choć oba te terminy są często używane zamiennie, różnią się pod względem celów, podejścia i metodologii. Coaching jest zwykle krótkoterminowym procesem, skoncentrowanym na osiągnięciu konkretnych celów lub rozwoju określonych umiejętności. Z drugiej strony, mentoring jest długotrwałym procesem, który obejmuje wsparcie, inspirację i doradztwo w oparciu o doświadczenia mentora, skupiając się na globalnym rozwoju mentee. Wybór pomiędzy mentoringiem a coachingiem powinien wynikać z indywidualnych potrzeb i celów, a w niektórych przypadkach korzystanie z obu form wsparcia może okazać się najbardziej korzystne.

Posłuchaj również naszego odcinku podcastu - "Mentoring to taki caching, nie?" O stereotypach w menoringu | rozmowa z Ewą Kirch